panasonic松下电解电容规格书,松下电容型号系列选型表

松下电容器产品一览表

1:松下固态电容器(点击相对应的系列号即可下载规格书)

系列 高温保证 额定
电压范围
(V)
ESR
(mΩ)
额定
纹波电流
(A)
特点
SVT 125°C/2000h 2.5~50 10~35 0.78~1.7
 • 高耐压
 • 低 ESR
 • 大容量
 • 125℃保证
SVPT 105°C/20000h 2.5~50 10~35 2.49~5.4
 • 高耐压
 • 低 ESR
 • 大容量
 • 长寿命
SVF 125°C/1000h 16~50 12~40 0.77~1.7
 • 高耐压
 • 大容量
 • 125°C保证
SVPK 125°C/1000h 16~50 12~80 0.55~1.7
 • 高耐压
SXV 125°C/1000h 63~100 25~60 0.34~1.03
 • 超高耐压
 • 125°C保证
SVPG 105°C/5000h 16~25 6.5~30 2.8~7.5
 • 薄型
 • 低ESR
 • 高纹波电流
SVPF 105°C/5000h 16~50 12~40 2.5~5.4
 • 高耐压
 • 大容量
SVP 105°C/2000h 2.5~20 12~260 0.66~5.44
 • 标准品
SVPA 105°C/2000h 2.5~20 19~40 1.7~4.24
 • 低ESR
 • 高纹波电流
SVPB 105°C/1000h 2.5~20 35~45 1.67~2
 • 薄型
SVPC 105°C/2000h 2.5~16 9~35 1.82~5.38
 • 低ESR
 • 大容量
SVPD 125°C/2000h 10~35 28~70 1.3~3.8
 • 高耐压
 • 125°C保证
 • 85°C,85%RH保证
SVPE 105°C/2000h 2~16 8~20 2.7~6.1
 • 超低ESR
 • 大容量
SVPS 105°C/5000h 4~25 20~220 0.7~4.13
 • 长寿命
SVQP 125°C/1000h 4~20 35~60 0.46~0.81
 • 125°C保证
SEF 125°C/1000h 16~35 12~35 0.82~1.7
 • 高耐压
 • 大容量
SEK 125°C/1000h 25~50 14~35 0.82~1.59
 • 高耐压
 • 125°C保证
SEPG 105°C/5000h 16 8~12 4.5~6.1
 • 高纹波电流
SXE 125°C/1000h 63~100 25~60 0.34~1.03
 • 超高耐压
 • 125°C保证
SEP 105°C/3000h 2.5~20 12~60 1.45~5.44
 • 标准品
SEPC 105°C/5000h 2.5~16 7~24 2.49~7.2
 • 超低ESR
 • 大容量
SEPF 105°C/5000h 16~35 12~35 2.4~5.4
 • 高耐压
 • 大容量
SEQP 125°C/1000h
and
105°C/5000h
4~32 12~100 0.44~1.72
 • 高耐压
 • 125°C保证

2:松下液态电解电容器:(点击相对应的系列号即可下载规格书)

系列 高温保证 额定电压范围 (V) 静电容量范围 (μF) 特点
FS-A 105°C/5000h~10000h 6.3~100 27~10000
 • 低阻抗
 • 比FR系列小一个尺寸
FP-A 105°C/4000h~5000h 25~35 510~2000
 • 高纹波电流
 • 大容量
FR-A 105°C/5000h~10000h 6.3~100 4.7~8200
 • 低阻抗
FM-A 105°C/4000h~7000h 6.3~50 22~6800
 • 低阻抗
FK-A 105°C/4000h~5000h 6.3~35 180~12000
 • 低阻抗 (比FC系列减少10~30%)
FC-A 105°C/3000h~5000h 6.3~100 2.2~15000
 • 低阻抗
EE-A 105°C/8000h~10000h 160~450 10~330
 • 高纹波电流
ED-A 105°C/8000h~10000h 160~450 10~330
 • 高纹波电流
EB-A 105°C/5000h~10000h 10~450 2.2~3300
 • 长寿命
 • 扁平化
TP-A 135°C/1000h~2000h
125°C/2000h~5000h
25~35 100~5100
 • 相当于TA系列1.2~1.4倍高纹波电流化
TA-A 125°C/2000h 10~63 2.2~4700
 • 温度循环:1000次
 • 套管:聚酯
HD-A 105°C/2000h 10~50 2.2~22000
 • 比A型NHG系列更小1个尺寸的小型化
NHG-A 105°C/1000h~2000h 6.3~450 1~22000
 • 105℃标准件
GA-A 105°C/1000h 10~50 1.5~220
 • 高度7mm
GA-A
(两极)
105°C/2000h 6.3~50 1.5~330
 • 105℃标准件
 • 两极
M-A 85°C/2000h 6.3~450 1~22000
 • 85℃标准件
SU-A
(两极)
85°C/2000h 6.3~50 2.2~6800
 • 85℃标准件
 • 两极
KA-A 85°C/1000h 4~50 2.2~470
 • 高度7mm
KA-A
(两极)
85°C/1000h 4~50 2.2~100
 • 高度7mm
 • 两极
KS-A 85°C/1000h 4~50 2.2~330
 • 高度5mm
KS-A
(两极)
85°C/1000h 6.3~50 2.2~47
 • 高度5mm
 • 两极

联系我们

联系我们

0755-88852201

在线咨询: QQ交谈

关注微信
微信扫一扫关注我们        

微信扫一扫联系我们

返回顶部
error: 本页面内容受到保护 !!